F1 Podcast Racereporter

F1 Kalender 2022

MRData->RaceTable->Races; echo '
'; foreach($nextRaceDate as $race){ echo '
Grand Prix Circuit Datum Tijd
'; echo '' . $race->round. ' '; echo ''; echo '' . $race->raceName. ''; echo ''; echo '' . $race->Circuit->circuitName. ''; echo ''; // echo '' . $race->date . ''; // echo '' $time = new DateTime($race->date); echo $time->format('d M Y'); // Dank je wel Frank Degen! echo ''; // echo '' . $race->time . ''; // $time = new DateTime($race->time); // echo $time->format('G:i'); // Kak dit is lokale tijd $timeUtc = new \DateTime($race->date . ' ' . $race->time, new \DateTimeZone('UTC')); $time = clone $timeUtc; $time->setTimezone(new \DateTimeZone('Europe/Amsterdam')); //full date //echo $time->format('d-m-Y H:i'); //datum //echo $time->format('d-m-Y'); //tijd echo $time->format('H:i'); } echo '
';

F1 Podcast Apps

Om zo veel mogelijk luisteraars te bereiken, is Racereporter via zo veel mogelijk apps te luisteren.